Diverse länkar:

 

www.otterbacken.se   ( en ny sida om kustsamhället Otterbäcken  )

Bredbandsforum

Västra Götalandsregionen (bredband)

Gullspångs kommun

www.netatonce.se

www.sappa.se

Blankett för anmälan till medlemsskap i Otterbäckens fiberförening

Länk till en artikel om fiber i NY Teknik om 5G (ska jag köpa fiber eller vänta på 5G)

11 frågor om fiber från vi i villa.

 

Fiberföreningar i Gullspångs kommun:

Gullspångs fibernät ekonomisk förening är en paraplyförening för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. 
För mer information se deras hemsida

 Bredbandsförening Skagern – Unden Ekonomisk förening (BFSU)
För mer information se deras hemsida

 Thasse ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida

 Bredbandsutbyggnad i Bråta med omnejd
För mer information se deras hemsida

 Amnehärads fiber ekonomisk förening
För mer information se deras hemsida

 Södra Råda Fiberförening
För mer information se deras hemsida