Nästa styrelsemöte:

Tid:  Tis 21 nov. kl. 17.30  

Plats: Allmännavägen 20, Otterbäcken