Nästa styrelsemöte:

Tid:  Tis 30 januari 2024 kl. 17.30  

Plats: Allmännavägen 20, Otterbäcken