Otterbäckens Fiber Ek För.

Allmännavägen 20, 547 72 Otterbäcken

Ordförande:

Staffan Gustafsson

Tel. 070-6299144

staffan@otterbackenfiber.se

Sekreterare:

Gunilla Palmquist

Tel. 070-5299155

gunilla@otterbackenfiber.se

Ledamot:

Ulf Nilsson

Tel. 070-5214855

 unilson@gmail.com

Suppleant:

Jan Feltsten

Tel. 072-5622774

Vice ordförande och webbansvarig:

Gunnar Södergren

Tel. 072-5327593

gunnar@otterbackenfiber.se

Kassör:

 Bo-Göran Romppanen

Tel. 073-1589151

bo.goran@otterbackenfiber.se

Ledamot:

 Marcus Johansson

Tel. 070-9433633 

steel_predator@telia.com

Suppleant:

Björn Wadensten

Tel. 070-7271899